ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 82 คน
ชื่อ-นามสกุล : แสงดาว พิลึก (ดาว)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
ที่อยู่ : 163 ม.1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0801173370
อีเมล์ : tungring@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนพมาศ จันทวรรณ (TIK)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ไตรรัตนมณี
ที่อยู่ : 9 หมู่ 9 ต.หนองไม่กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0966748998
อีเมล์ : disney20091@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ปิยะฤทธิ์ อ่อมสมสวย (เกมส์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : รัตนชาตินพรัตน์
ที่อยู่ : 266 หมู่4 ต.ไทรงาม อ. ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0613690478
อีเมล์ : manirat2552@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : จันทร์ยา อิ่มอินทร์ (นก)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
ที่อยู่ : รพ.สต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0918435987
อีเมล์ : janya_imin@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิจิตตรา ปานดี (เจี๊ยบ)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
ที่อยู่ : -
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : @hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวใกล้รุ่ง วัชรวิไล (ผึ้ง)
ปีที่จบ : 2544   รุ่น :
ที่อยู่ : ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เบอร์มือถือ : 0897679464
อีเมล์ : klairung.watch@yahoo.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส. นงนุช เมืองแก้ว (ไก่ )
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 48 ปาริชาติ
ที่อยู่ : 41 ม.6 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพช
เบอร์มือถือ : 084-7225206
อีเมล์ : chinobu_kai@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย กริชเพชร ขัดสะเกตุ (ปาล์ม)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : ฉัตรฟ้านฤดี
ที่อยู่ : 82 ม.4 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 091-3836132
อีเมล์ : palm_trt@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ขนิษฐา ทองน้อย (กุ้ง)
ปีที่จบ : 2537   รุ่น :
ที่อยู่ : 346 ม.3 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม ต.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0862159844
อีเมล์ : kung_thing@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายคัสนิ ทองยอด (นิ)
ปีที่จบ : 2532   รุ่น :
ที่อยู่ : บจก.สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ ในเครือ SCG
เบอร์มือถือ : 0854239198
อีเมล์ : kussanit@scg.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เพราพิลาส แมนไธสง (จิน)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : รัตนชาตินพรัตน์
ที่อยู่ : 10 ม.8 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 0831626629
อีเมล์ : jinny_6111@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ พงษ์มา (อาท )
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 49
ที่อยู่ : 120 ม.1 ต. หนองคล้า อ.ไทรงาม จ. กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 0878424287
อีเมล์ : sutat_e.baritone@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม