ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : น.ส. นงนุช เมืองแก้ว (ไก่ )
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 48 ปาริชาติ
อีเมล์ : chinobu_kai@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงพยาบาลทุ่งตะโก
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: จ.ชุมพร

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 ส.ค. 2558,11:14 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.225.40


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล