ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วิจิตตรา ปานดี (เจี๊ยบ)
ปีที่จบ : 2541   รุ่น :
อีเมล์ : @hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : เทศบาลตำบลไทรงาม
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ที่ทำงาน

: เทศบาลตำบลไทรงาม

วันที่บันทึกข้อมูล : 16 ก.พ. 2559,17:43 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.183.18


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล