ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาย ปิยะฤทธิ์ อ่อมสมสวย (เกมส์)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : รัตนชาตินพรัตน์
อีเมล์ : manirat2552@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท แคพซูลโปรดักษ์ จำกัด
ตำแหน่ง : oparator
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 มี.ค. 2559,18:17 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.24.34


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล