ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 82 คน
ชื่อ-นามสกุล : มงคล สระทองพิมพ์ (ตูม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : เพชรปฎิภัทร
ที่อยู่ : 113 ม.3ต.มหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0869333542
อีเมล์ : toom_techno@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทูรย์ ดิษเจริญ (เก๋ แม่ยื้อ)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : ----
ที่อยู่ : 91/1 หมู่ 5 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
เบอร์มือถือ : 0898728XXX
อีเมล์ : dangerous_657@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ (สา)
ปีที่จบ : 2543   รุ่น : 41
ที่อยู่ : หลักสี่ กทม.
เบอร์มือถือ : 0865671111
อีเมล์ : zjzrtn6s5h@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เพ็ญพร คำมา (แคท)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 35
ที่อยู่ : 112 ม.8 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไืทรงนม กำแพงเพขร
เบอร์มือถือ : 0845980494
อีเมล์ : kat_6spr@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรจิตร ธนวงศ์วิบูลย์ (Bank)
ปีที่จบ : ม.3/4 ปี46   รุ่น : -
ที่อยู่ : 44 ม.2 ต. ไทรงาม อ. ไทรงาม จ. กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0869346266
อีเมล์ : boy0895659586@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภรณ์ทิพย์ เรืองธง (จ้อจี้)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : เพรชปฎิพัทธ์
ที่อยู่ : 278 ม.4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 0805123473
อีเมล์ : pontip_jo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ภาณุเชษฐ เอี่ยมสอาด (กอล์ฟ)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ลืม
ที่อยู่ : 28/2 ม 6 ต บ้านเเหลม จเพชรบุรี
เบอร์มือถือ : 0812472943
อีเมล์ : loveyeen11@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุมิตร แก้วโสภา (อ๊อฟ )
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ไตรรัตนมณี
ที่อยู่ : 227 หมู่ 8 ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์
เบอร์มือถือ : 0980325307
อีเมล์ : sumit-rcl@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุทธิพงษ์ ทาสอน (เหมด (mate))
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ปาริชาติ (48)
ที่อยู่ : 21 ม.4 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 085167xxxx
อีเมล์ : mate_sut@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ขจีวรรณ ถาวร (กิ๊ง)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 48
ที่อยู่ : 11 ม.9 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 080505xxxx
อีเมล์ : kungkink_2547@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพงษ์ พรมสุพรรณ์ (Top)
ปีที่จบ : จบ ม 3   รุ่น : ไม่มี
ที่อยู่ : 303 ม 3 ต ไทรงาม อ ไทรงาม จ กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0881741031
อีเมล์ : topziiza1991@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปวิตรา ฤทธิ์เรืองเดช (ทราย)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : ??
ที่อยู่ : 381 ม.8 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 087360xxxx
อีเมล์ : chompoo107@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม