ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 82 คน
ชื่อ-นามสกุล : วุฒิชัย ไทยสงค์ (โอ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : ไรไม่รู้
ที่อยู่ : 104/4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 087-8380844
อีเมล์ : leobeer_O@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ณภัทร ปิ่นทอง (มี่)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : เพชรปฏิพัทธ์
ที่อยู่ : 16 หมู่ 1 หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0831626113
อีเมล์ : napat_mee@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัยศิริ กระต่ายเทศ (ก้อฟ solothesolo)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : จิณห์วรา
ที่อยู่ : ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์มือถือ : 0839522615
อีเมล์ : solothesolo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ชัชวาลย์ ทองสวน (เป็ด)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 2548
ที่อยู่ : 65/ม.1 ต. หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 084-5753181
อีเมล์ : dammay_1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วิเชียร แสนซื่อ (เชียร)
ปีที่จบ : 2540   รุ่น : 2540
ที่อยู่ : โรงเรียนไทรงามพิทยาคม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 087-8414203
อีเมล์ : wichien_1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สิงห์เรือง (แบงค์)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : จำไม่ได้
ที่อยู่ : 263 หมู่ 1 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0892479384
อีเมล์ : Surasak1991@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายโกเมธ เงินอาจ (โม)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : รชจิณห์วรา
ที่อยู่ : 161 หมู่ 1 ต.หนองคล้า อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 084-5956867
อีเมล์ : kometmo@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมพันธุ์ นิลสาริกา (โจ้)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : เพื่อนรุ่น2552
ที่อยู่ : 173 ม.9 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร
เบอร์มือถือ : 0869309197
อีเมล์ : jo_joe_sang07@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : วุฒิพงศ์ คงสิบ (หนึ่ง)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : ไตรรัตนมณี
ที่อยู่ : 484 ม.1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 083-5791381
อีเมล์ : ะthaigos1@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชานนท์ วิเศษสังหาร (Teem...คร้าบผม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : ลืมแฮะ
ที่อยู่ : 66 ม.8 ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 0897060026
อีเมล์ : t_e_a_m_007@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : เอกลักษณ์ พันคำหล้า (เอก คนไม่น่ารัก......)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 30
ที่อยู่ : 293 ม.3ต.ไทรงามอ.ไทรงามจ.กำแพงเพขร
เบอร์มือถือ : 0856049649
อีเมล์ : eakdanger@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ทอแท้ (เดอะต้น)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : เพชรปฏิพัทธ์
ที่อยู่ : 31 หมู่7 ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
เบอร์มือถือ : 08-7308-7500
อีเมล์ : ton_1431@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม