รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
เลขที่ 39 หมู่ 3   ตำบลไทรงาม  อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
เบอร์โทรศัพท์ 055-791165
Email : saingampittayakom2562@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :