ติดต่อเรา
โรงเรียนไทรงามพิทยาคม
เลขที่ 39 หมู่ 3   ตำบลไทรงาม  อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร 62150
เบอร์โทรศัพท์ 055-791165 เบอร์โทรสาร 055-791010
Email : saingampittayakom2562@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน