เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชไทรงามพิทยาคม

ทำนอง  อาจารย์ไพโรจน์     ยิ่งคิด

คำร้อง  อาจารย์ไพโรจน์     ยิ่งคิด

แหล่งรวมศึกษาพิทยาคม                                     ทุกคนชื่นชมมัธยมไทรงามทั่วหล้า

พวกเรามุ่งเรียนใฝ่หาวิชา                                          เสริมสร้างปัญญาไม่มีหวั่นไหว

มุ่งหมั่นฝึกฝนทำตนมีค่า                                      ด้วยแรงศรัทธาพัฒนาแดนทองของไทย

มีคุณธรรมประจำกายใจ                                       พลานามัยน้ำใจแข็งแกร่ง

แสด-น้ำเงินคือแหล่งศึกษา                                   พัฒนาการกีฬาดนตรีมีชื่อ

เกียรติศักดิ์สมคำล่ำลือ                                          ว่าพวกเราคือแหล่งขุมปัญญา

ชาติ    ศาสนา    มหากษัตริย์                                 เรานั้นเทิดไว้เคียงคู่ไทยในแดนทั่วหล้า

เราคือผู้นำแห่งการพัฒนา                                     มัธยมนามว่าพัฒนาชนบท

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.24 MB