หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
01 โครงสร้างเวลาเรียนปี-ม.ต้น-สายปกติ
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.12 KB
02 โครงสร้างเวลาเรียนปี-ม.ต้น-ESEM
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.93 KB
03 โครงสร้างเวลาเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.6 KB
04 โครงสร้างเวลาเรียนสายศิลป์คำนวณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.83 KB
05 โครงสร้างเวลาเรียนศิลป์ทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.53 KB
06 โครงสร้างเวลาเรียนศิลป์ช่าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.17 KB
07 โครงสร้างเวลาเรียนศิลป์เกาหลี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.62 KB