ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 (อ่าน 23) 18 พ.ย. 62
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน"ร่มไทรเกมส์" ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2562" ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาค (อ่าน 30) 18 พ.ย. 62
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในที่ 28 พฤศจิกายน (อ่าน 22) 18 พ.ย. 62