ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนไทรงามพิทยาคมกำหนดดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลา (อ่าน 48) 18 ก.ย. 62
โรงเรียนไทรงามพิทยาคมรับการประเมิณ ตามนโยบาย จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (อ่าน 46) 18 ก.ย. 62
สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน พ.ศ (อ่าน 44) 18 ก.ย. 62