ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,13:28  อ่าน 117 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทสรุปรายงานโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายทวนชัย ภูนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53  อ่าน 577 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายทวนชัย ภูนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53  อ่าน 553 ครั้ง
รายละเอียด..