ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทสรุปรายงานโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายทวนชัย ภูนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53  อ่าน 592 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายทวนชัย ภูนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53  อ่าน 571 ครั้ง
รายละเอียด..