ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา ยอดฉัตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,13:31  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายอุปถัม ปาณะกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,10:46  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทสรุปรายงานโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายทวนชัย ภูนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53  อ่าน 628 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายทวนชัย ภูนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53  อ่าน 609 ครั้ง
รายละเอียด..