ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายทวนชัย ภูนคร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53  อ่าน 570 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทสรุปรายงานโครงการพัฒนาครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,13:53   อ่าน 570 ครั้ง